Tradičná výroba schodíšť založená na dlhoročných skúsenostiach a zodpovednom prístupe

Pri našej výrobe je nosným materiálom drevo. Najpoužívanejšie a najvhodnejšie dreviny na schodištia sú tvrdé dreviny – buk a dub. Na menej frekventované schodištia sa môžu použiť aj mäkké dreviny – smrek, smrekovec, borovica a jelša. V prípade požiadaviek sa snažíme zabezpečiť aj iné, na trhu dostupné materiály (jaseň, čerešňa, cudzokrajné dreviny …). Konečný vzhľad jednotlivým dielcom dodá povrchová úprava vo forme transparentných, vysoko odolných lakov, prípadne predchádzajúce morenie na požadovaný odtieň. Súčasná technológia nám umožňuje využiť vzhľadovo zaujímavé kombinácie dreva s kovmi a sklom, hlavne pri riešení zábradlia.