Posts by Andrej

OŽ4 – Obklad železnej konštrukcie cez dve podlažia, výmena pôvodných stupňov

stupne na železnú konštrukciu

OŽ4 - 1/7

stupne na železnú konštrukciu

OŽ4 - 2/7

stupne ns železnú konštrukciu

OŽ4 - 3/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 4/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 5/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 6/7

obklad železnej konštrukcie

OŽ4 - 7/7

Read more
jalový stupeň v celej šírke uložený do podlahy

Ukončenie schodišťa na poschodí jalovým stupňom a galériovou doskou

jalový stupeň v celej šírke uložený do podlahy

Jalové stupne – 1 z 15

detail jalového stupňa

Jalové stupne – 2 z 15

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupne – 3 z 15

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupne – 4 z 15

jalový stupeň uložený v rovine s nalepenou podlahou

Jalové stupne – 5 z 15

jalový stupeň a galériová doska

Jalové stupne – 6 z 15

Jalové stupne – 7 z 15

jalový stupeň uložený v rovine nalepenej podlahy

Jalové stupne – 8 z 15

jalový stupeň v čiare s galériovou doskou

Jalové stupne – 9 z 15

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupne – 10 z 15

jalový stupeň s polodrážkou pre podsunutie podlahy

Jalové stupne – 11 z 15

jalový stupeň v čiare s galériovou doskou

Jalové stupne – 12 z 15

Jalový stupeň s drážkou pra podsunutie koberca

Jalové stupne – 13 z 15

jalový stupeň s nalepenou podlahou klladenou do stromčeka

Jalové stupne – 14 z 15

podsunutý koberec pod jalovým stupňom a galériovou doskou

Jalové stupne – 15 z 15

Read more

Zábradlia na galériách a ich spoj s podlahou

detail zbradlia na galérii

galériové dosky – 1 z 16

zábradlie s drevom a sklom

galériové dosky – 2 z 16

zábradlie na galérii a napojenie schodišťa

galériové dosky – 3 z 16

olemovanie schodišťového otvoru dubovou doskou

galériové dosky – 4 z 16

galériové zábradlie

galériové dosky – 5 z 16

ukončenie schodišťa v rovine podlahy

galériové dosky – 6 z 16

oblúková galéria pre dve schodištia

galériové dosky – 7 z 16

ukončenie hrany schodišťového otvoru

galériové dosky – 8 z 16

napojenie jalového stupňa a zábradlia na podlahu v podkroví

galériové dosky – 9 z 16

olemovanie schodišťového otvoru galériovou lištou

galériové dosky – 10 z 16

koberac na galérii

galériové dosky – 11 z 16

podsunutie koberca pod galériovú dosku

galériové dosky – 12 z 16

galériová doska uložená na dlažbe

galériové dosky – 13 z 16

presklené zábradlie na galérii

galériové dosky – 14 z 16

styk galériovej dosky a koberca

galériové dosky – 15 z 16

galéria a podlaha

galériové dosky – 16 z 16

Read more
detail ukončenia madiel

Detaily ktoré veľa napovedia

Read more