SD17 – Bukové schody s medzipodestami a galériou, obložená zvislá časť platne v schodišťovom otvore, výplň zábradlia drevené hranolčekové stĺpiky

schody s medzipodestami

SD17 - 1/5

schodnicové schody s medzipodestami

SD17 - 2/5

Bukové samonosné schody

SD17 - 3/5

galéria s obložením schodišťového otvoru

SD17 - 4/5

schody s medzipodestami

SD17 - 5/5