SN13 – Čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov s podsvietením, atypický päťuholníkový pdorys schodišťa s rozšíreným nástupom a výstupom

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 1/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 2/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 3/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 4/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 5/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 6/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 7/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 8/9

čiastočne zavesené schodište bez hlavných stĺpov, s podsvietením

SN13 - 9/9