SD30 – Klasické Dubové schodišťe s atypickou galériou siahajúcou až po strop

suchá montáž schodišťa v dielni

SD30 - 1/8

montáž galerie

SD30 - 2/8

schodište so zrkadlom

SD30 - 3/8

schodište so zrkadlom

SD30 - 4/8

výplň galérie až po strop

SD30 - 5/8

schodište so zrkadlom

SD30 - 6/8

výplň galérie až po strop

SD30 - 7/8

výplň galérie až po strop

SD30 - 8/8