SN8 – Klasické schodnicové schodište v otvorenom priestore s nerezovou výplňou zábradlia

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN8 – 1/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN8 – 2/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN8 – 3/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN8 – 4/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN8 – 5/5