SN8 – Klasické schodnicové schodište v otvorenom priestore s nerezovou výplňou zábradlia

klasické schodište s nerezovou výplňou zábradlia

SN8 - 1/5

klasické schodište s nerezovou výplňou zábradlia

SN8 - 2/5

klasické schodište s nerezovou výplňou zábradlia

SN8 - 3/5

klasické schodište s nerezovou výplňou zábradlia

SN8 - 4/5

klasické schodište s nerezovou výplňou zábradlia

SN8 - 5/5