LS1 – Lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena, priečelie galérie prekryté drevom

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 1/14

detail uchytenia skla

LS1 - 2/14

LS1 - 3/14

galéria so sklom, priečelie prekryté drevom

LS1 - 4/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 5/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 6/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 7/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 8/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 9/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 10/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 11/14

lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena

LS1 - 12/14

detail uchytenia skla

LS1 - 13/14

LS1 - 14/14