LS1 – Lomenicové schody so skleným zábradlím a podstupnicami do polovice schodišťového ramena, priečelie galérie prekryté drevom

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 1/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 2/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 3/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 4/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 5/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 6/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 7/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 8/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 9/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 10/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 11/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 13/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 13/13

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

LS1 – 13/13