LN1 – Lomenicové schody so zvislými nerezovími trubkami, zábradlie bez hlavných stĺpov, tvorené len ukončovacími stĺpmi v tom istom priereze ako madlá

lomenicové schody s nerezovými trubkami

LN1 - 1/8

lomenicové schody s nerezovými trubkami

LN1 - 2/8

detail spojenia madla so stĺpom

LN1 - 3/8

lomenicové schody s nerezovými trubkami

LN1 - 4/8

jalový stupeň uložený v rovine s drevenou podlahou

LN1 - 5/8

lomenicové schody s nerezovými trubkami

LN1 - 6/8

spojenie madiel bez hlavného stĺpa

LN1 - 7/8

spojenie madiel bez hlavného stĺpa

LN1 - 8/8