SD9 – Morené bukové schodište s atypickým nástupom a podstupnicami v prvej polovici schodišťa

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SD9 – 7/7