SD9 – Morené bukové schodište s atypickým nástupom a podstupnicami v prvej polovici schodišťa

atypický nástup schodišťa

SD9 - 1/7

morené bukové schodište

SD9 - 2/7

atypický nástup schodišťa s podstupnicami

SD9 - 3/7

morené bukové schodište

SD9 - 4/7

stĺpiky s frézovaným vzorom

SD9 - 5/7

morené bukové schodište

SD9 - 6/7

morené bukové schodište

SD9 - 7/7