SN15 – Morené bukové schody, podsvietenie v schodniciach

schody s podsvietením

SN15 - 1/4

schody s podsvietením

SN15 - 2/4

schody s podsvietením

SN15 - 3/4

schody s podsvietením

SN15 - 4/4