SD25 – Morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami- galéria

SD25 - 1/6

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami- galéria

SD25 - 2/6

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami- galéria

SD25 - 3/6

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami

SD25 - 4/6

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami

SD25 - 5/6

morené dubové pravouhlé schodište s kosími supňami

SD25 - 6/6