OS2 – Morený obklad schodišťa s medzipodestami bez namontovaného skleneného zábradlia

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OS2 – 1/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OS2 – 2/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OS2 – 3/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OS2 – 4/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OS2 – 5/5