OS2 – Morený obklad schodišťa s medzipodestami bez namontovaného skleneného zábradlia

Morený obklad schodišťa bez namontovaného skleneného zábradlia

OS2 - 1/5

Morený obklad schodišťa bez namontovaného skleneného zábradlia

OS2 - 2/5

Morený obklad schodišťa bez namontovaného skleneného zábradlia

OS2 - 3/5

Morený obklad schodišťa bez namontovaného skleneného zábradlia

OS2 - 4/5

Morený obklad schodišťa bez namontovaného skleneného zábradlia

OS2 - 5/5