O3 – Obklad betónového schodišťa cez dve podlažia so zatočeným zábradlím v zrkadle schodišťa

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 1/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 2/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 3/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 4/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 5/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 6/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 7/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 8/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 9/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 10/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O3 – 11/11

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou