ON10 – Obklad betónového schodišťa cez dve podlažia so zatočeným zábradlím v zrkadle schodišťa

ON10 - 1/11

Detail zatočenia zábradlia

ON10 - 2/11

galéria s nerezovou výplňou

ON10 - 3/11

obklad betónového schodišťa cez dve podlažia

ON10 - 4/11

obklad betónového schodišťa cez dve podlažia

ON10 - 5/11

obklad betónového schodišťa cez dve podlažia

ON10 - 6/11

obklad betónového schodišťa cez dve podlažia

ON10 - 7/11

obklad betónového schodišťa cez dve podlažia

ON10 - 8/11

oblúkové zrkadlo schodišťa so zatočeným zábradlím

ON10 - 9/11

oblúkové zrkadlo schodišťa so zatočeným zábradlím

ON10 - 10/11

Detail zatočenia zábradlia

ON10 - 11/11