ON2 – Obklad betónového schodišťa, nerezové tyčky v zábradlí, prečnievajúci nos na stupňoch, jalový stupeň uložený v rovine nalepenej podlahy

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON2 – 1/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON2 – 2/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON2 – 3/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON2 – 4/4