ON2 – Obklad betónového schodišťa, nerezové tyčky v zábradlí, prečnievajúci nos na stupňoch, jalový stupeň uložený v rovine nalepenej podlahy

Obklad betónového schodišťa, nerezové tyčky v zábradlí

ON2 - 1/4

schodišťové stupne s presahom nosov

ON2 - 2/4

Obklad betónového schodišťa, nerezové tyčky v zábradlí

ON2 - 3/4

jalový stupeň uložený v rovine lepenej podlahy

ON2 - 4/4