ON8 – Obklad betónového schodišťa s medzipodestou a podstupnicami

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 1/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 2/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 3/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 4/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 5/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 6/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 7/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON8 – 8/8