ON11 – Obklad pôvodného betónového schodišťa moreným Bukovým drevom

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 1/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 2/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 3/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 4/8

detail- obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 5/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 6/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 7/8

obklad pôvodného schodišťa moreným Bukovým drevom

ON11 - 8/8