ON11 – Obklad pôvodného betónového schodišťa moreným Bukovým drevom

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 1/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 2/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 3/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 4/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 5/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 6/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 7/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON11 – 8/8