ON6 – Obklad pôvodného schodišťa, zábrana z nerezových tyčiek, biele olištovanie

obklad pôvodného schodišťa, zábrana z nerezových tyčiek

ON6 - 1/5

obklad pôvodného schodišťa, zábrana z nerezových tyčiek

ON6 - 2/5

obklad pôvodného schodišťa, zábrana z nerezových tyčiek

ON6 - 3/5

biele olištovanie

ON6 - 4/5

obklad pôvodného schodišťa, zábrana z nerezových tyčiek

ON6 - 5/5