SD7 – Obklad schodišťa a samonosné schodište v starom zrekonštruovanom dome

samonosné schodište a obklad chodišťa

SD7 - 1/6

Obklad schodišťa a samonosné schodište v starom zrekonštruovanom dome

SD7 - 2/6

samonosné schodište a obklad chodišťa

SD7 - 3/6

obklad betónového schodišťa

SD7 - 4/6

obklad betónového schodišťa

SD7 - 5/6

obklad betónového schodišťa

SD7 - 6/6