ON5 – Obklad starého schodišťa, podesta 160×230 cm

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON5 – 7/7