ON14 – Obloženie starého betónového schodišťa v zrekonštruovanom dome

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON14 – 1/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON14 – 2/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON14 – 3/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON14 – 4/5

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

ON14 – 5/5