OS11 – Atypický obklad betónových schodov. Zábradlie so skla kotveného do bočnej strany schodišťa

OS11 - 1/8

OS11 - 2/8

OS11 - 3/8

OS11 - 4/8

OS11 - 5/8

OS11 - 6/8

OS11 - 7/8

OS11 - 8/8