SK4 – Pravé a ľavé identické schodištia, bodové podsvietenie schodišťa, výplň zo 4mm plechu vypáleného laserom

osvetlenie stupňa

SK4 - 1/6

Plechová výplň zábradlia vypálená laserom

SK4 - 2/6

Plechová výplň zábradlia vypálená laserom

SK4 - 3/6

kartáčovaný Dub

SK4 - 4/6

bodové podsvietenie schodišťa

SK4 - 5/6

bodové podsvietenie schodišťa

SK4 - 6/6