SN10 – Priame schody do dostavaného podkrovia s galériou doslova napasovanou na mieru

priame schodište do dostavaného podkrovia

SN10 - 1/7

priame schodište do dostavaného podkrovia

SN10 - 2/7

galéria doslova napasovaná na mieru

SN10 - 3/7

galéria doslova napasovaná na mieru

SN10 - 4/7

galéria doslova napasovaná na mieru

SN10 - 5/7

galéria doslova napasovaná na mieru

SN10 - 6/7

priame schodište do dostavaného podkrovia

SN10 - 7/7