SN10 – Priame schody do dostavaného podkrovia s galériou doslova napasovanou na mieru

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN10 – 7/7