SN5 – Priame schody s galériou, lezecké centrum, prvé dva hlavné stĺpy sú kónické a na nich je položené madlo

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN5 – 1/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN5 – 2/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN5 – 3/4

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SN5 – 4/4