SN5 – Priame schody s galériou, lezecké centrum, prvé dva hlavné stĺpy sú kónické a na nich je položené madlo

priame schody s galériou

SN5 - 1/4

kónické hlavné stĺpy

SN5 - 2/4

priame schody s galériou

SN5 - 3/4

priame schody s galériou

SN5 - 4/4