Montáž

Montáž schodov

Keď je výrobok dokončený, hneď Vás o tom informujeme a dhodneme si s vami termín montáže. vykonávajú ju dvaja, alebo traja ľudia. Je to značne náročná časť z celej realizácie. Je potrebné nám poskytnúť čo najviac priestoru okolo miesta montáže hlavne v obývaných priestoroch. Nosíme so sebou veľké množstvo potrebného náradia približne 500kg a schodišťové dielce sú tiež dosť objemné. Konečné podlahy prekrývame kobercami, alebo filcovou tkaninou. Snažíme sa čo najviac eliminovať prach používaním dvoch špeciálnych vysávačov. Prach z dreva je minymálny, ale úplne sa mu zabrániť nedá.

Je potrebné vopred, aby ste vyznačili kadial vedú inštelácie miestami kotvenia výrobkov buď ceruzkov, alebo papierovou páskou. V prípade, že toto nebude dodržané alebo budú vyznačené na nesprávnom mieste, neručíme za poškodenie prevŕtaním pri kotvení.

Čas trvania montáže vzhľadom k jej atypickosti sa odhadnúť nedá.Po ukončení montáže pobalíme náradie, povysávame schody a priestor okolo nich.

Z Vašej strany je potrebné skontrolovať a prebrať výrobok k užívaniu.

Vysvetlíme Vám ako sa o výrobok starať, aby vám čo najdlhšie slúžil a vydržal v peknom vzhĺade.

Montáž konzolového schodišťa