Výroba schodov

Výroba

Výroba prebieha vo vlastných priestoroch a na vlastných strojoch bez úverov.

  • Guľatina je ťažená výhradne len v zimnom období. Vtedy je najmenej vody v dreve, pri zusychaní je pnutie v dreve menšie. Tktiež sú eliminované trhliny v dreve. Čerstvo napílené rezivo je omietnuté od kôry, ošetrené voči škodcom, trhlinám zo schnutia a uložené na zastrešenom sklade minimálne na 24 mesiacov, kde sa prirodzene vysuší prúdením vzduchu na vonkajšiu vlhkosť 18 až 20%. Po uplynutí tejto doby sa klietka reziva rozoberie vymanipulujú sa z neho nevhodné časti na ďalšie použitie a presunie sa do vákuovej sušiarne, kde sa dosuší  na interiérovú vlhkosť. Základom kvalitného a trvácneho výrobku je nielen vlhkosť materiálu, ale aj pnutie medzi jednotlivými vrstvami dreva. Toto sa dá zabezpečiť jedine jeho prirodzeným pomalým vysušením a následne jeho umelým dosušením v sušiarni na vlhkosť, ktorá je bežná v interiéri.
  • Rezivo po vybratí zo sušiarne je uložené do uzavretého medziskladu, kde sa zrovnomerí jeho vlhkosť a napätie v dreve. V priestote sa udržuje rovnomerná vlhkosť vysúšaním vzduchu.
  • Takto ošetrený materiál je neustále pripravený v uzavretých skladoch na spracovanie.
  • Hlavným materiálom na výrobky je lepená priebežná škárovka dĺžkovo nenadpájaná, ktorá sa vyrába presne na dĺžku a šírku jednotlivých dielcov z drevených hranolčekov šírky od 4 – 12 cm. Dĺžku tvorí rozmer dielca. Hranolčeky sa manuálne a vizuálne triedia podľa štruktúry a textúry dreva, aby vynikol estetický dojem zosadeného a zlepeného prvku. Iba manuálne a vizuálne triedenie zabezpečí harmonický vzhľad výrobku. Vo veľkokapacitných výrobách je táto technologická operácia príliš náročná, preto ju vynechávajú, a tým vzniká lepená škárovka, na ktorej sa príliš zvýrazní lepený spoj a vidieť ostrý prechod medzi svetlým a tmavým drevom a rozdiel v textúre dreva. Vzhľadom na naše individuálne riešenie každej zákazky, takýto nedostatok nenastáva. Má to významný vplyv na vzhľad výrobku.
  • Na lepenie materiálu používame kvalitné lepidlá RAKOLL dlhoročne overené v rôznych náročných riešeniach výrobkov.
  • Prostredníctvom jednotlivých výrobných operácii sa dopracujeme až k tvaru výrobku. Všetky opracované plochy, či rovné alebo tvarové, ktoré sa strojne nedajú vybrúsiť, sú dobrúsené ručne čím sa zabezpečí, že výrobok je úplne hladký na dotyk a pôsobí ucelene bez rušivých drsnejších plôch, čo zákazník vysoko ocení pri údržbe výrobku (utieranie prachu, ošetrenie výrobku prípravkami na údržbu schodíšť nanesenými na textíliu).
  • Pred brúsením a povrchovou úpravou je každé jedno schodište zmontované do celku, skontrolované a znovu rozobrané. Tým sa odstránia prípadné nepresnosti a pri montáži je potrebné výrobok dopasovať už len do stavby.

Priestory

Spoločnosť NOVODREVIS, s.r.o. má svoje vlastné výrobné priestory v Turíčkach v obci Cinobaňa. Predajnú činnosť svojich výrobkov realizuje pomocou konateľa spoločnosti Andreja Spišiaka. Súčasťou kompletných výrobných priestorov je hala na prirodzené voľné predsúšanie dreva a vákuová sušiareň, ktoré predstavujú základ vynikajúceho vstupného materiálu pre kvalitný výrobok, ďalej samotné dielenské priestory, uzavretý sklad vysušeného reziva, sklad finálnych výrobkov, …

Strojové vybavenie

Firma je kompletne strojovo vybavená jedno- a viacúčelovými strojmi na vytvorenie akéhokoľvek typu schodišťa. Máme všetko potrebné pre vyhotovenie dokonalého výrobku.

Životné prostredie

Hlavným základným materiálom našich výrobkov je prírodný materiál – drevo. Odpad z mechanického opracovania pri jednotlivých technických operáciách je odsávaný a zhromažďovaný v centrálnom odsávacom systéme. Z kusového dreveného odpadu vyrábame štiepku. Všetok tento drevený odpad ako ekologický zdroj tepla tvorí palivovú základňu pre energetické využitie. Spaľujeme ho v automatickom kotle na biomasu a vyrobené teplo využívame na vykurovanie výrobných priestorov a sušiarne, čím podporujeme oblasť využitia recyklácie materiálu.