Zameranie

Zameranie schodišťového priestoru

Zameranie realizujeme v vopred dohodnutý termín. Vypočujeme si Vaše predstavy o  výrobku. Zvolíme aká varianta schodišťa by do daného priestoru bola najvodnejšia. Často sa stáva, hlavne pri rekonštrukciách domov, že priestor na schodište je malý, alebo niečo v ňom prekáža, okno, dvere, radiator, malý otvor v strope. Vtedy zvážime aké možnosti sú, priestor stavebne upraviť. Na to aby boli schody funkčné a dobre sa po nich chodilo je to dôležitý krok. Každý centimeter čo sa získa na výstupnej čiare je dôležitý. Vysvetlíme kde a ako schodište ukotvíme o stavbu. Je potrebné aby zákazník vyznačil na steny kadial mu vedú rozvody inštalácií v miestach kotvenia výrobku. V prípade že zákazník nemá na prízemí a poschodí položenú konečnú podlahu, musíme si dohodnúť jej hrúbku aby sme vedeli presnú prekonanú výšku. Ukážeme Vám vzorky drevín a ich povrchovú úprvu, vzrky morenia. Dohodneme všetky detaily prevedenia: typ schodišťa, drevina, odtieň morenia, typ povrchovej úpravy, výplň zábradlia, ukončenie jalovým stupňom, olištovanie stupňov okolo steny a všetko potrebné ku konkrétnemu priestoru a typu schodišťa. Keď tieto všetky veci dohodneme, bude to trvať približne jednu hodinu, uskutočníme presné zameranie schodišťa. Vtedy už vašu prítomnosť nebudeme potrebovať, bude to trvať približme jednu až dve hodiny.