SD16 – Samonosné schody z roku 2005

detail frézovaných stĺpikov

SD16 - 1/5

samonosné schody z roku 2005

SD16 - 2/5

samonosné schody z roku 2005

SD16 - 3/5

zábradlie sostĺpikmi s frézovaným vzorom

SD16 - 4/5

detail schodnice

SD16 - 5/5