SD21 – Schodište v penzióne s nalepenými protišmykovými páskami na stupňoch, na poslednej fotke prekonanie výškového rozdielu

schodište v penzióne

SD21 - 1/7

protišmykové pásky nalepené na prednej časti stupňov

SD21 - 2/7

schodište v penzíóne

SD21 - 3/7

schodište v penzíóne

SD21 - 4/7

protišmykové pásky nalepené na prednej časti stupňov

SD21 - 5/7

jalvý stupeň uložený do podlahy

SD21 - 6/7

schodište v penzióne na prekonanie výškového rozdielu

SD21 - 7/7