Konzolové schodištia

Pri konzolových schodištiach sa robí obklad kovových konzol dreveným materiálom, ktoré sú uchytené v stene ešte pred omietnutím steny. V druhej variante je stena dokončená bez železných stupňov a následne do nej sú kotvené jednotlivé drevené stupne, podobne ako u lomenicových alebo harmonikových schodíšť. Na stenu v mieste kotvenia stupňov sú potrebné špecifické požiadavky. Závisia od toho aké zábradlie je na druhej strane stupňov a ako je do nich kotvené. Tieto detaily je najlepšie prebrať už pri konkrétnom riešení.