Lomenicové schodištia

Veľmi pekný druh schodišťa, ktorý sa dá zrealizovať s uchytením o nosnú stenu, v pôdoryse priameho tvaru, tvaru L alebo tvaru U. Keďže nosná časť je tvorená touto stenou, je potrebná určitá požadovaná skladba a aj hrúbka steny. Taktiež sa treba vyhnúť vedeniu rozvodov a hrubej železnej armatúre v častiach kotvenia jednotlivých stupňov. Jednotlivé stupne a podstupnice sú zlepené do tvaru L a ukončené povrchovou úpravou už vo výrobe. V takomto stave sa dodajú a priamo na mieste montáže lepia medzi sebou a kotvia do steny. Druhá strana schodov je otvorená, esteticky veľmi pekná. Vidieť na nej lomenicu – harmoniku jednotlivých stupňov a podstupníc. Schodište je prekvapujúco až extrémne pevné. Môžu byť na ňom použité aj medzipodesty. Zábradlie sa môže zvoliť podľa želenia.