Schodištia medzi stenami

Pod týmto názvom sa rozumie varianta, keď sú v časti schodiska steny, o ktoré sa kotví spodná drevená konštrukcia. Toto riešenie sa často používa v panelových drevostavbách, ale stena môže byť aj vymurovaná z ľubovoľného materiálu. Konštrukcia pre ukotvenie stupňov je tvorená 25mm OSB-doskou a hranolčekmi z tvrdého dreva. Obklad tejto schodiskovej konštrukcie sa realizuje podobne ako u betónových schodíšť. Schodište vychádza cenovo dostupnejšie ako betónová konštrukcia a následný obklad drevom. Pod schodišťom môže byť vytvorený úložný priestor uzatvorený dverami, alebo sa tam môže nachádzať ďalšie schodište, napr. do suterénu. Na prvý pohľad nie je vidieť, či je to schodište s drevenou konštrukciou alebo obklad betónového schodišťa.