SD34 – Exteriérové schoday z červeného smreku so skleným prekritím

SD34 - 1/8

SD34 - 2/8

SD34 - 3/8

SD34 - 4/8

SD34 - 5/8

SD34 - 6/8

SD34 - 7/8

SD34 - 8/8