OŽ2 – Stupne kotvené na železnú konštrukciu

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 1/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 2/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 3/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 4/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 5/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 6/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 7/8

stupne na železnú konštrukciu

OŽ2 - 8/8