OŽ2 – Stupne kotvené na železnú konštrukciu

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 1/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 2/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 3/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 4/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 5/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 6/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 7/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ2 – 8/8