MN4 – Stupne uchytené do obvodových stien, spodné schodište obklad betónu, výplň trojuholníka nerezovými tyčkami

stupne uchytené do obvodových stien

MN4 - 1/8

zvislé nerestupne uchytené do obvodových stienzové tyčky uchytené do stupňa

MN4 - 2/8

obklad bstupne uchytené do obvodových stienetónového schodišťa, výplň trojuholníka nerezovými tyčkami

MN4 - 3/8

stupne uchytené do obvodových stien

MN4 - 4/8

obklad betónového schodišťa, výplň trojuholníka nerezovými tyčkami

MN4 - 5/8

obklad betónového schodišťa, výplň trojuholníka nerezovými tyčkami

MN4 - 6/8

obklad betónového schodišťa, výplň trojuholníka nerezovými tyčkami

MN4 - 7/8

zvislé nerezové tyčky uchytené do stupňa

MN4 - 8/8