O1 – Točité schodište s oblúkovou galériou, frézovaný vzor stĺpikov

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 1/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 2/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 3/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 4/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 5/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 6/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 7/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 8/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 9/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 10/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 11/12

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O1 – 12/12