O6 – Točité schodište s oblúkovým nástupom s osvetlením z roku 2002

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 1/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 2/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 3/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 4/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 5/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 6/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 7/8

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

O6 – 8/8