OŽ1 – Výmena pôvodného obkladu železnej konštrukcie

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 1/6

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 2/6

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 3/6

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 4/6

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 5/6

obklad železnej konštrukcie

OŽ1 - 6/6