OŽ1 – Výmena pôvodného obkladu železnej konštrukcie

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 1/6

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 2/6

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 3/6

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 4/6

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 5/6

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

OZ1 – 6/6