Zábradlia na galériách a ich spoj s podlahou

Pod týmto pojmom sa rozumie ukončenie vrchnej hrany otvoru v časti pod galériovým zábradlím alebo aj mimo neho. Z prednej časti je do galériovej dosky zafrézovaná drážka a vlepené pero o hrúbke stupňa, ktoré prekrýva hranu poteru a pochôdznej podlahy. Zo strany od podlahy je nafrézovaná polodrážka, do ktorej je vsunutá plávajúca podlaha, koberec alebo vinyl. Doska je nalepená o poter alebo inú skladbu podlahy.

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 1/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 2/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 3/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 4/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 5/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 6/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 7/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 8/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 9/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 10/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 11/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 12/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 13/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 14/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 15/16

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Galériové dosky – 16/16