SD14 – Zatočené mlynárske schody na povalu u mňa doma, s elektricky ovládaným poklopom, materiál agát

mlynárske schody na povalu

SD14 - 1/10

mlynárske schody na povalu

SD14 - 2/10

mlynárske schody na povalu

SD14 - 3/10

mlynárske schody na povalu

SD14 - 4/10

zatočené mlynárske stupne

SD14 - 5/10

automatické otváranie poklopu schodišťa na povalu

SD14 - 6/10

mlynárske schody

SD14 - 7/10

prierez madla

SD14 - 8/10

protišmiková páska na prednej hrane stupňa

SD14 - 9/10

zatočená vypiľovaná schodnica

SD14 - 10/10