SK5 – Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK5 - 1/10

SK5 - 2/10

SK5 - 3/10

SK5 - 4/10

SK5 - 5/10

kotvenie nosného záredlia

SK5 - 6/10

Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK5 - 7/10

Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK5 - 8/10

Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK5 - 9/10

Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK5 - 10/10