Schodištia s dreveným zábradlím

Hodia sa viac do klasických interiérov. Drevená výplň tohto zábradlia môže byť z tyčiek kruhového, štvorcového alebo obdĺžnikového prierezu. Stĺpiky môžu byť hladké alebo s vyfrézovaným vzorom a profilom. Zábradlie je bezpečné aj pre deti, lebo jednotlivé hranolčeky sú uložené zvislo, čo nevedie k možnosti stúpania na ne, a tak, aby sa cez ne neprepchala detská hlava.