Detaily ktoré veľa napovedia

V tejto časti môžete vidieť fotky rôznych detailov, na ktorých sú spoje materiálov, možnosti prevedenia a detailnosť prevedenia.

Detaily 1-8

Detaily 2-8

Detaily 3-8

Detaily 4-8

Detaily 5-8

Detaily 6-8

Detaily 7-8

Detaily 8-8

Detaily 1/10

Detaily 2/10

Detaily 3/10

Detaily 4/10

Detaily 5/10

Detaily 6/10

Detaily 7/10

Detaily 8/10

Detaily 9/10

Detaily 10/10

Detail 01

Detail 02

Detail 03

Detail 04

Detail 05

Detail 06

Detail 07

Detail 08

Detail 09

Detail 10

Detail 11

Detail 12

Detail 13

Detail 14

Detail 15

Detail 16

Detail 17

Detail 18

Detail 19

Detail 20

Detail 21

Detail 22

Detail 23

Detail 24

Detail 25

Detail 26

Detail 27

Detail 28

Detail 29

Detail 30

Detail 31

Detail 32

Detail 33

Detail 34

Detail 35

Detail 36

Detail 37

Detail 38

Detail 39

Detail 40

Detail 41

Detail 42

Detail 43

Detail 44

Detail 47

Detail 46

Detail 47

Detail 48

Detail 49

Detail 50

Detail 51

Detail 52

Detail 53

Detail 54

Detail 55

Detail 56

Detail 57

Detail 58