Tradičná výroba schodíšť založená na dlhoročných skúsenostiach a zodpovednom prístupe

Pri našej výrobe je nosným materiálom drevo. Najpoužívanejšie a najvhodnejšie dreviny na schodištia sú tvrdé dreviny – buk a dub.  V prípade požiadaviek sa snažíme zabezpečiť aj iné, na trhu dostupné materiály (jaseň, čerešňa, cudzokrajné dreviny …).  Súčasná technológia nám umožňuje využiť vzhľadovo zaujímavé kombinácie dreva s kovmi a sklom, hlavne pri riešení zábradlia.Konečný vzhľad jednotlivým dielcom dodá povrchová úprava vo forme transparentných, vysoko odolných lakov, prípadne predchádzajúce morenie na požadovaný odtieň.