Pracovný postup

Postup pri realizácii projektov

Priestor schodišťa pri rekonštrukcii, prípadne projekt schodišťa pri novostavbe odporúčame skonzultovať pred realizáciou stavby prípadne pred rekonštrukciou. Predídete tým chybám ovplyvňujúcim kvalitu a estetiku Vášho schodišťa, ktoré sa pri projektovaní a výrobe samotného schodišťa ohraničeného už existujúcim priestorom a konštrukciou stavby, veľakrát nedajú napraviť.

Kontakt so zákazníkom

Nakoľko je firma zameraná na zákazkovú výrobu, každé schodište vzniká na základe konzultácie so zákazníkom. Vypočujeme si predstavu a požiadavky zákazníka a snažíme sa mu poradiť po odbornej stránke.

Informatívna cenová ponuka

Na základe predbežných podkladov Vám vypracujeme informatívnu cenovú ponuku, aby ste mali predstavu, s akou cenovou kalkuláciou pri akom materiály, povrchovej úprave a konštrukčnom prevedení treba počítať. Prečítate si obsah cenovej ponuky. Ak by ste mali otázky, prípadne nejasnosti, kontaktujte p. Andreja Spišiaka na mobil 0905 951 396. Skutočná cenová ponuka sa stanoví po presnom zameraní a dohodnutí detailov prevedenia. Cena sa mení len v prípade výrazných zmien v obsahu predbežnej cenovej ponuky.

Poprosíme Vás, upovedomte nás o záujme alebo nezáujme realizácie výrobku z dôvodu organizácie výroby a následnosti riešenia Vášho výrobku. Cenová ponuka má platnosť jeden mesiac odo dňa vystavenia. Ak Vás cenová ponuka osloví, naša spolupráca pokračuje ďalej.

Zameranie priestoru schodišťa a návrh riešenia

Dohodneme si s Vami termín stretnutia na mieste montáže. Ukážeme Vám vzorky výrobku, druhy dreviny a povrchovej úpravy, dohodneme s Vami detaily prevedenia a uskutočníme presné zameranie. Náš projektant vypracuje návrh a pre lepšiu predstavu vygeneruje schodisko v 3D grafike. Detaily dolaďujeme priebežne spoločne so zákazníkom podľa jeho predstáv.

Zákazník zaplatí poplatok, ktorý sa odpočíta pri preberaní diela, alebo zaplatí zálohu za dielo.

Zmluva o diele

Nasledujúcim krokom je vypracovanie a podpísanie zmluvy o dielo obsahujúce zadefinovanie jednotlivých prvkov výrobku a výroby.

Technická dokumentácia a výroba schodišťa

Projektant vypracuje podrobnú finálnu technickú dokumentáciu potrebnú na presnú a kvalitnú výrobu dielcov.

Výrobok sa začne vyrábať až po Vašom konečnom odsúhlasení návrhu, vizualizácie a detailov výrobku a po zaplatení zálohy. Vytvorí sa finálna projektová dokumentácia a prebehne samotná výroba dielcov tvoriacich schodište. Jednotlivé diely sú povrchovo upravené, skontrolované, zabalené a expedované na sklad alebo priamo na miesto montáže.

Doprava a montáž

Keď bude výrobok dokončený, budeme Vás kontaktovať a dohodneme si termín montáže a uskutočníme samotnú montáž výrobku. Doba montáže je závislá od zložitosti výrobku. Priemerne sa pohybuje od jedného až po dva dni, pri zložitých schodištiach sa predlžuje na niekoľko pracovných dní. Samozrejmosťou je dodržanie stanovených termínov montáže. Doprava je zabezpečená firemným vozidlom. Pri nadrozmerných častiach výrobkov zabezpečujeme väčšie nákladné vozidlo. Na montáž sme vybavení profesionálnym ručným náradím. Jednotlivé nachystané dielce sú prispôsobené nepresnostiam stavby, zmontované do celku a kvalitne a bezpečne ukotvené.

Preberanie výrobku

V posledný deň montáže je potrebné z Vašej strany výrobok prebrať k užívaniu prostredníctvom odovzdávacieho protokolu a doplatiť v hotovosti zvyšných 30% z konečnej ceny. Ak ste platili poplatok pri zameraní, odpočíta sa Vám z celkovej ceny.