O nás

NOVODREVIS, s.r.o.

„… doriešené do detailu…“

Firma NOVODREVIS, s.r.o. je privátna spoločnosť. Zaoberá sa projektovaním, výrobou a montážou schodíšť. Vznikla na základe snahy a záujmu uplatniť vedomosti a zručnosti získané v príslušnom odbore. Spracováva kvalitný masív od reziva až po finálny výrobok prvotriednej kvality.

Prioritu spoločnosti predstavuje individuálny prístup a komunikácia so zákazníkom, starostlivý výber materiálov, prvotriedne spracovanie, kvalitný a funkčný produkt a užívateľská spokojnosť.

Individualita prístupu k zákazníkovi je zaručená kontaktom so zodpovednou osobou, konateľom a zároveň majiteľom firmy v jednej osobe Andrejom Spišiakom, ktorý je v spojení so zákazníkom od samotného kontaktu, cez konzultáciu, návrh, realizáciu, výrobu až po samotnú montáž a servis kvalitného, bezpečného a pohodlného výrobku s optimálnym riešením aj napriek tomu, že do realizácie projektu je zapojených viac ľudí. Toto napomáha k tomu, že nedochádza k omylom v stanovenom termíne, nedokončeniam detailov a k nedorozumeniam medzi jednotlivými oddeleniami spoločnosti a zákazník adekvátne dostáva prvotriedne služby a kvalitný výrobok.

Profil spoločnosti

História

Firma vznikla na základe snahy a záujmu uplatniť vedomosti a zručnosti získané v príslušnom odbore. Firma NOVODREVIS, s.r.o. je privátna spoločnosť založená v máji roku 2007. Transformovala sa na spoločnosť s r.o. z ohlasovacej živnosti s obchodným menom Andrej Spišiak založenej v roku 2003.

Súčasnosť

V priebehu celého vývoja a taktiež v súčasnosti firma investuje značné náklady na nákup výrobných technológii, vytvorenie adekvátnych priestorov, zabezpečenie správnych technologických postupov a kvalitného materiálu.

Špecializujeme sa na zákazkovú výrobu schodíšť s celoslovenskou i zahraničnou pôsobnosťou. Máme vynikajúce skúsenosti s návrhom, výrobou a montážou samonosných celodrevených, kombinovaných schodíšť, drevených obkladov existujúcich železobetónových a železných konštrukcií, zábradlí a madiel. Naše schodištia sa prezentujú nevtieravou eleganciou, hodnotným dizajnom, originalitou, vysokou funkčnosťou a kvalitou.

K funkčným aj estetickým detailom pristupujeme jednotlivo, aby bola zachovaná celistvosť myšlienky interiéru. Sme schopní ponúknuť originálne riešenie pre náročných zákazníkov, vrátane realizácie luxusných požiadaviek v špičkovej kvalite.

Trend, smerovanie

Hlavným cieľom spoločnosti je kvalitný a funkčný produkt a užívateľská spokojnosť zákazníka. Tým, že sa nasmerovala na špecializáciu v oblasti schodíšť, zdokonaľovaním výrobných technológií, priestorov, technologických postupov a používaním vlastného kvalitného materiálu získava kvalitný produkt a vďaka kvalitnému produktu a individuálnemu prístupu aj spokojného zákazníka. V prvom rade sa snažíme skvalitňovať výrobu a nie zvyšovať kapacitu na úkor kvality a tým aj užívateľskej a estetickej hodnoty výrobku. Potvrdzuje to aj veľké percento zákaziek získané odporučeniami od našimi zákazníkov, ktorým sme vyrábali výrobky v minulosti a ktorý ich k plnej spokojnosti používajú a skrášľujú im ich interiér.