Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana a spracovanie osobných údajov, práva dotknutej osoby

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti …………. , so sídlom …………., IČO: …………., zapísanej vo verejnom registri vedenom na …………. súdu v …………., oddiel …, vložka …………. (Ďalej len “Správca”), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

meno a priezvisko
názov spoločnosti
adresa
e-mail
telefónne číslo
………….
Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom …………. . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu … rokov.

Spracovanie osobných údajov
Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad … využitím nástrojov [odkaz], ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte, zaslaním emailu alebo zaslaním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti ………………………… [odkaz]

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
Poskytovateľ webhostingu ………….
Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva [vymenovať]/nevyužíva.
…….
Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby
Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,
vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.