Zamerania, výroba a montáž

Zameranie schodišťového priestoru

Zameranie realizujeme v vopred dohodnutý termín. Vypočujeme si Vaše predstavy o  výrobku. Zvolíme aká varianta schodišťa by do daného priestoru bola najvodnejšia. Často sa stáva, hlavne pri rekonštrukciách domov, že priestor na schodište je malý, alebo niečo v ňom prekáža, okno, dvere, radiator, malý otvor v strope. Vtedy zvážime aké možnosti sú, priestor stavebne upraviť. Na to aby boli schody funkčné a dobre sa po nich chodilo je to dôležitý krok. Každý centimeter čo sa získa na výstupnej čiare je dôležitý. Vysvetlíme kde a ako schodište ukotvíme o stavbu. Je potrebné aby zákazník vyznačil na steny kadial mu vedú rozvody inštalácií v miestach kotvenia výrobku. V prípade že zákazník nemá na prízemí a poschodí položenú konečnú podlahu, musíme si dohodnúť jej hrúbku aby sme vedeli presnú prekonanú výšku. Ukážeme Vám vzorky drevín a ich povrchovú úprvu, vzrky morenia. Dohodneme všetky detaily prevedenia: typ schodišťa, drevina, odtieň morenia, typ povrchovej úpravy, výplň zábradlia, ukončenie jalovým stupňom, olištovanie stupňov okolo steny a všetko potrebné ku konkrétnemu priestoru a typu schodišťa. Keď tieto všetky veci dohodneme, bude to trvať približne jednu hodinu, uskutočníme presné zameranie schodišťa. Vtedy už vašu prítomnosť nebudeme potrebovať, bude to trvať približme jednu až dve hodiny.

Výroba

Výroba prebieha vo vlastných priestoroch a na vlastných strojoch bez úverov.

  • Guľatina je ťažená výhradne len v zimnom období. Vtedy je najmenej vody v dreve, pri zusychaní je pnutie v dreve menšie. Tktiež sú eliminované trhliny v dreve. Čerstvo napílené rezivo je omietnuté od kôry, ošetrené voči škodcom, trhlinám zo schnutia a uložené na zastrešenom sklade minimálne na 24 mesiacov, kde sa prirodzene vysuší prúdením vzduchu na vonkajšiu vlhkosť 18 až 20%. Po uplynutí tejto doby sa klietka reziva rozoberie vymanipulujú sa z neho nevhodné časti na ďalšie použitie a presunie sa do vákuovej sušiarne, kde sa dosuší  na interiérovú vlhkosť. Základom kvalitného a trvácneho výrobku je nielen vlhkosť materiálu, ale aj pnutie medzi jednotlivými vrstvami dreva. Toto sa dá zabezpečiť jedine jeho prirodzeným pomalým vysušením a následne jeho umelým dosušením v sušiarni na vlhkosť, ktorá je bežná v interiéri.
  • Rezivo po vybratí zo sušiarne je uložené do uzavretého medziskladu, kde sa zrovnomerí jeho vlhkosť a napätie v dreve. V priestote sa udržuje rovnomerná vlhkosť vysúšaním vzduchu.
  • Takto ošetrený materiál je neustále pripravený v uzavretých skladoch na spracovanie.
  • Hlavným materiálom na výrobky je lepená priebežná škárovka dĺžkovo nenadpájaná, ktorá sa vyrába presne na dĺžku a šírku jednotlivých dielcov z drevených hranolčekov šírky od 4 – 12 cm. Dĺžku tvorí rozmer dielca. Hranolčeky sa manuálne a vizuálne triedia podľa štruktúry a textúry dreva, aby vynikol estetický dojem zosadeného a zlepeného prvku. Iba manuálne a vizuálne triedenie zabezpečí harmonický vzhľad výrobku. Vo veľkokapacitných výrobách je táto technologická operácia príliš náročná, preto ju vynechávajú, a tým vzniká lepená škárovka, na ktorej sa príliš zvýrazní lepený spoj a vidieť ostrý prechod medzi svetlým a tmavým drevom a rozdiel v textúre dreva. Vzhľadom na naše individuálne riešenie každej zákazky, takýto nedostatok nenastáva. Má to významný vplyv na vzhľad výrobku.
  • Na lepenie materiálu používame kvalitné lepidlá RAKOLL dlhoročne overené v rôznych náročných riešeniach výrobkov.
  • Prostredníctvom jednotlivých výrobných operácii sa dopracujeme až k tvaru výrobku. Všetky opracované plochy, či rovné alebo tvarové, ktoré sa strojne nedajú vybrúsiť, sú dobrúsené ručne čím sa zabezpečí, že výrobok je úplne hladký na dotyk a pôsobí ucelene bez rušivých drsnejších plôch, čo zákazník vysoko ocení pri údržbe výrobku (utieranie prachu, ošetrenie výrobku prípravkami na údržbu schodíšť nanesenými na textíliu).
  • Pred brúsením a povrchovou úpravou je každé jedno schodište zmontované do celku, skontrolované a znovu rozobrané. Tým sa odstránia prípadné nepresnosti a pri montáži je potrebné výrobok dopasovať už len do stavby.

Priestory

Spoločnosť NOVODREVIS, s.r.o. má svoje vlastné výrobné priestory v Turíčkach v obci Cinobaňa. Predajnú činnosť svojich výrobkov realizuje pomocou konateľa spoločnosti Andreja Spišiaka. Súčasťou kompletných výrobných priestorov je hala na prirodzené voľné predsúšanie dreva a vákuová sušiareň, ktoré predstavujú základ vynikajúceho vstupného materiálu pre kvalitný výrobok, ďalej samotné dielenské priestory, uzavretý sklad vysušeného reziva, sklad finálnych výrobkov, …

Strojové vybavenie

Firma je kompletne strojovo vybavená jedno- a viacúčelovými strojmi na vytvorenie akéhokoľvek typu schodišťa. Máme všetko potrebné pre vyhotovenie dokonalého výrobku.

Životné prostredie

Hlavným základným materiálom našich výrobkov je prírodný materiál – drevo. Odpad z mechanického opracovania pri jednotlivých technických operáciách je odsávaný a zhromažďovaný v centrálnom odsávacom systéme. Z kusového dreveného odpadu vyrábame štiepku. Všetok tento drevený odpad ako ekologický zdroj tepla tvorí palivovú základňu pre energetické využitie. Spaľujeme ho v automatickom kotle na biomasu a vyrobené teplo využívame na vykurovanie výrobných priestorov a sušiarne, čím podporujeme oblasť využitia recyklácie materiálu.

Montáž schodov

Keď je výrobok dokončený, hneď Vás o tom informujeme a dhodneme si s vami termín montáže. vykonávajú ju dvaja, alebo traja ľudia. Je to značne náročná časť z celej realizácie. Je potrebné nám poskytnúť čo najviac priestoru okolo miesta montáže hlavne v obývaných priestoroch. Nosíme so sebou veľké množstvo potrebného náradia približne 500kg a schodišťové dielce sú tiež dosť objemné. Konečné podlahy prekrývame kobercami, alebo filcovou tkaninou. Snažíme sa čo najviac eliminovať prach používaním dvoch špeciálnych vysávačov. Prach z dreva je minymálny, ale úplne sa mu zabrániť nedá.

Je potrebné vopred, aby ste vyznačili kadial vedú inštelácie miestami kotvenia výrobkov buď ceruzkov, alebo papierovou páskou. V prípade, že toto nebude dodržané alebo budú vyznačené na nesprávnom mieste, neručíme za poškodenie prevŕtaním pri kotvení.

Čas trvania montáže vzhľadom k jej atypickosti sa odhadnúť nedá.Po ukončení montáže pobalíme náradie, povysávame schody a priestor okolo nich.

Z Vašej strany je potrebné skontrolovať a prebrať výrobok k užívaniu.

Vysvetlíme Vám ako sa o výrobok starať, aby vám čo najdlhšie slúžil a vydržal v peknom vzhĺade.

Montáž konzolového schodišťa