Záruka a kvalita

Drevo je organický, nehomogénny, hygroskopický a anizotropný materiál. Teda materiál, ktorý je živý, nemá rovnaké zloženie, pohlcuje vlhkosť a vodné pary, ale hlavne materiál, ktorého fyzikálne a mechanické vlastnosti sa menia v jeho rôznych smeroch.

Výrobky z neho sú kvalitné a trvácne len pri dôkladných znalostiach jeho spracovania, povrchovej úpravy a montáže. Našou zárukou vysokej kvality je, že materiál si spracúvame sami, počas predprípravy a samotnej výroby ho dokonale spoznávame a tým pádom vieme, čo môžeme od neho očakávať.

Najdôležitejším bodom je udržanie rovnomernej vlhkosti priestoru v ktorom sa schodište nachádza, keďže drevo mení rozmery v závislosti na okolitú vlhkosť., Je potrebné priestory v zimnom období príliš neperkurovať a obmedziť výmenu vzduchu aby sa priestory navysušovali. Taktiež v letnom daždivom období obmedziť vetranie za účelom menšieho nárastu vlhkodti. Na kontrolu vlhkosti vám postačí nástenný vlhkomer umiestnený v hlavnom priestore domu. Majitelia domov s nainštalovanou rekuperáciu výmeny vzduchu, je vhodné ak si zadovážia entalpický výmenník do vetracej jednotky. Ten odovzdáva privádzanému vetranému vzduchu nielen teplo ale aj vlhkosť obsiahnutú v opotrebovanom vzduchu. Toto je najlepšie riešenie ako udržať príjemnú rovnovážnu vlhkosť v interíéry vhodnú nielen pre drevo ale aj pre vaše zdravie.