SK2 – Dorábané zábradlie a podesta k existujúcim schodom, tyčky v antracitovom odtieni uložené striedavo šikmo, dvierka kôli deťom

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 1/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 2/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 3/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 4/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 5/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 6/7

Zavesené schodište, Dub v kombinácii s čiernou farbou

SK2 – 7/7