SK2 – Dorábané zábradlie a podesta k existujúcim schodom, tyčky v antracitovom odtieni uložené striedavo šikmo, dvierka kôli deťom

striedavo šikmo orientované tyčky v zábradlí

SK2 - 1/7

striedavo šikmo orientované tyčky v zábradlí

SK2 - 2/7

striedavo šikmo orientované tyčky v zábradlí

SK2 - 3/7

uzatváracie dvierka na schodište kôli deťom

SK2 - 4/7

detail dvierok

SK2 - 5/7

striedavo šikmo orientované tyčky v zábradlí

SK2 - 6/7

striedavo šikmo orientované tyčky v zábradlí

SK2 - 7/7